PEA logo

10 Põhjust, miks te ei tohiks kodukontrollile käega lüüa

Olete jõudnud juba teha pakkumise osta kodu ning sõlminud lepingu. Nüüd läheb lahti peaaegu lõputu arvete õiendamine.

Teil tuleb palju möödapääsmatuid kulusid katta – nagu nt kinnisvaramaakleri, notari, või juristi tasud – ning nende kulutuste tõttu otsite vahest võimalust, kuidas säästa raha mujal.

Nii võite sattuda kiusatusse kodukontroll vahele jätta, et 500€ kuni 1000€ suuruselt arvelt kokku hoida. Ometi on 10 kaalukat põhjust, miks teil tasuks  ehitustehniline ekspertiis, ehk ehitise audit – tellida.

 

1.   Kodukontroll toob „miinused“ päevavalgele

Kvaliteetne kodukontroll ja ehitise ekspertiis võib paljastada tõsist kahjulikku infot kodu seisundist ja selle süsteemidest.

Nii saab ostja teadlikuks, mis kuludega tuleks kohe arvestada ehk mis parandus- ja hooldustöid läheks viivitamatult tarvis ning milliseid aja jooksul.

Kui ostja ei tunne kodu ülevaatusel avastatud puuduste tõttu end enam rahulikuna, osutub kontroll tavaliselt üheks viimaseks võimaluseks ostupakkumisest taganeda.

(Oluline punkt kinnisvara ostmisel, mis võib säästa teilt tuhandeid.)

 

2.   Ohutus

Kodukontrollis võidakse tuvastada eluohtlikke turvariske nagu radooni, vingugaasi ja hallitust, mida tuleks testida igas kodus. Samuti võib ette tulla tõsiseid, potentsiaalselt eluohtlikke möödalaskmisi katuse- ja/või vundamendikonstruktsioonides.

Veenduge, et teie ostuleping sisaldaks klauslit, mille kohaselt selliste turvariskide avastamisel on teil õigus pakkumine tühistada ning lepingust taganeda.

 

3.   Avastab ebaseaduslikud täiendused või paigaldised

Kodukontroll võib tuua lagedale, kas toad, ümberehitatud garaažid ja keldrid muudeti ilma kooskõlastatud ehitusloata või kas need vastavad kehtivale ehitusseadustikule.

Kui majas leidub ebaseaduslikke ja ilma ehitusloata tehtud ruumide täiendusi, mõjutab see kindlustust, makse, kasutatavust ning eeskätt kinnisvara üldist väärtust. Võib öelda, et sisuliselt ostab ostja midagi, mida seaduslikult pole olemas.

Isegi uued kodud – uusehitised –, mille süsteeme ei paigaldatud eeskirjade järgi, tekitavad tulevikus uutele omanikele korrastamisel (ja rahastamisel) majandusliku „põntsu“.

Kodu, mida ollakse ostmas/müümas peaks läbima ehitise auditi ja ülevaatuse testi.

 

4.   Kaitse

Puitvooderdatud eluasemetel tekib sageli ohtlikku hallitust, mida on kulukas parandada ja mis põhjustab tervisehäireid.

Ostueelne ülevaatus muutub veelgi olulisemaks, kui ostate, nt sundtäitmisele pööratud vara. Ajalugu näitab, et juhtumeid, kus ehitusinspektorid avastavad, et vasest vee-, kanalisatsiooni- ja küttetorud ning välisagregaadid on eemaldatud, esineb väga tihti. Eriti sundmüügi puhul, kui inimesed püüavad müüa vaske, või muud väärtusliku, enne tehingu toimumist  kokkuostjatele maha müüa.

 

5.   Abiks hinna läbirääkimistel

Paljude kinnisvaramaaklerite arvates pakub kodukontrolli ülevaatusakt pakub võimaluse nõuda müüjalt remonti ja/või küsida hinnaalandust ja laenu.

Tehke oma kinnisvaramaakleriga koostööd, et mõista, milliseid nõudeid võiks ja peaks esitama, et jõuda parema tehinguni.

 

 

6.   Tulevaste kulude prognoos

Ehitusekspert suudab ligikaudselt määratleda hoone peamiste süsteemide nagu nt vee-, kütte ja jahutuse kui ka kriitilisemate seadmete nagu veeboilerite vanuse ja paigaldusaja.

Osates diagnoosida konstruktsioonide hetkeseisundit teavad inspektorid ühtlasi teile öelda, kui kaua aega tagasi midagi on hoones ehitatud, paigaldatud ja lõpetatud. Kõikidel kodu eriosadel on „töö- ja eluiga“.

Mõistes, millal miski osa ja seade nõuaks vahetust, aitab teil teha tähtsaid otsuseid eelarve suhtes ning samas määrab, mis tüüpi kodu kindlustuskaitset või garantiid läheks tarvis ja milliseid tuleks kaaluda.

Tavaliselt on võimalik ehituseksperdilt tellida ka täpsem ülevaade tulevatest investeeringutest ning võimalikest tasuvatest lahendustest.

 

7.   Paljastada „tehingurikkujad“

Juhime tähelepanu sellele, et tänu kodukontrollile teavad ostjad ehk paremini, kui palju lisaraha või jõupingutusi nad oleksid nõus ja võimelised kulutama, et luua endale isiklikult vastuvõetavas seisundis kodu.

Kui te ei soovi tegeleda näiteks katkiste  vihmaveetorude, pragunenud seinte või lagede parandamisega, pole te ehk ka valmis veel lõpetama oma koduotsinguid.

 

8.   Õppida oma investeeringut kaitsma

Ehitusinspektor on väärtuslik õpperessurss. Tema – olgu siis mees või naine – oskab pakkuda üksikasjalikke nõuandeid, kuidas kodu ülal pidada ja hooldada ning lõppkokkuvõttes säästa teil pikas perspektiivis tuhandeid eurosid.

 

9.   Annab tervikpildi

Soovitame inimestel tellida kodukontrolli ka selleks, et mõista peenemaidki üksikasju tõenäoliselt oma suurimaist ostudest, mille nad kunagi teevad.

Sageli lähevad inimesed kinnisvarast pöördesse ainuüksi seinavärvuse, maja asukoha või mõne muu tühisema seiga pärast ning on täiesti pimestunud nägemaks neid küsimusi, mis võib nende unistuste kodu muuta õudusunenäoks.

 

10.        Kindlustus

Mõned kindlustusseltsid keelduvad teatud puuduste tuvastamisel kodu kindlustama. Sama võib kehtida näiteks ka siis, kui kodul puudub kasutusluba. KAS MAJA ON KASUTUSLOAGA?

Litsentseeritud ja vastava kvalifikatsiooniga ehitusinsekspertidel on õigus teha, tihti kasutusloa saamise aluseks olevaid, ehitise auditeid, pakkudes samas ka muid teenuseid (nt vajaminevate investeeringute arvutamist, tähtsuse ja summade kaupa) ning aidata nõnda koduostjal aega ja raha pikemas plaanis kokku hoida.

JUHISEID:

Kodu ostes:

  • Hankige korralik kindlustus – peamine ja põhiline

Teie kohustus on teada ja mõista võimalikult palju üksikasju kinnisvarast, mida võite õige pea nimetada oma koduks.

Kodukontrollid – ehitise auditid – ülevaatused näitavad teile kinnisvara sisemist dünaamikat, lahenduste toimimist sügavuti ja põhjalikult, aidates teil samas jälile jõuda kõigile veidrustele ja varjukülgedele, mida kodu kaasa toob.

 

Tõlgitud ja toimetatud artiklist 10 Reasons You Shouldn’t Skip A Home Inspection autor Stephanie ChristensenTutvu meie teenustega

Projekteerimine Konsultatsioon Ekspertiisid Projektijuhtimine Järelevalve Energiamärgised
Võta ühendust