PEA logo

Projektijuhtimine

Ehitusprojekti koostamisse on kaasatud mitmed erinevad oma ala spetsialistid. Selleks, et oleks tagatud projekti kvaliteet ning erinevate osade kokku sobitumine on vältimatu professionaalne projektijuhtimine, mis tagab kvaliteetse lõpptulemi.

Projektijuhi ülesanneteks on:

  • suhtlemine tellijaga
  • tellija vajaduste selgitamine
  • lahenduste esitamine tellijale
  • projekteerijate töö koordineerimine ja organiseerimine
  • kooskõlastamine erinevate ametkondadega
  • ehituslubade taotlemine
  • tellija esindamine ehitusperioodil

GECC Projekt projekteerimis- ja konsultatsioonibüroo ei ole oma teenust pakkudes  tellijale pelgalt projekteerija või projektijuht vaid ka tellija konsultant, selgitades välja parimad lahendused ning hinnates nende tasuvust.Tutvu meie teenustega

Projekteerimine Konsultatsioon Ekspertiisid Projektijuhtimine Järelevalve Energiamärgised
Võta ühendust