PEA logo

Ekspertiisid

Kes meist ei tahaks elada ja töötada korralikult ning kindlalt, pisimagi detailini korrektselt püstitatud hoones. Sageli seisame silmitsi aga teistsuguse reaalsusega: kinnisvara osad murenevad, ilmnevad lekked ning üldine ehituskvaliteet on puudulik. Kuidas olukorda lahendada, kui tekivad kahtlused ja on märke erinevatest ohuteguritest..

Võiks ju muidugi ise mööda katuseid kõndida ja riskida alla kukkumisega. Saaksime mikroskoobiga seina- ja põrandapragusid uurida, midagi avastamata. „Valupunktid“ võivad olla varjatud ja silmale nähtamatud. Siinkohal oleks mõistlik tellida ekspertarvamus –  kolmandalt osapoolelt. Kui teil on võimalus ehitise kindluse suhtes tugineda professionaalsele ekspertarvamusele, võite mõnda kinnisvaraobjekti soetades või hallates end märkimisväärselt kindlamini tunda. Lisaks saate reaalselt teada, kui kõrge või madala ehituskvaliteediga rajatist olete ostmas või müümas.

Juriidilises terminoloogias seondub mõiste ’ekspertiis’ ehitusprojektide endaga, konkreetsete ehitiste puhul on käibel – pealtnäha majanduserialast „laenatud“ termin ’audit’.

Saame Teid aidata mõlemas valdkonnas! 

Võime tunda uhkust oma meeskonna üle: meie ettevõttes töötab 2 riiklikult tunnustatud ehituseksperti ning teisi diplomeeritud, tippspetsialistidest ehitusinsenere.

1) Ekspertiisid projektidele

Tahes-tahtmata satub ka kogenud spetsialistil vahest näiliselt tühiseid väheseid vigu ehitusprojekti. Ainuüksi seetõttu tasuks pärast projekti valmimist tellida erapooletu ekspert, kes vaataks projekti üle, kontrolliks ja hindaks selle vastavust Eestis ja/või EL-s kehtivatele normidele ning kohaldaks selle tellija lähteülesandega.

Ekspertiisi tehes pöörame tähelepanu järgnevatele aspektidele:

  • vastavus normidele ja standarditele
  • vastavus tellija lähteülesandele
  • lahenduste otstarbekus ja optimaalsus
  • lahenduste/süsteemide funktsionaalsus

 2) Ekspertiisid ehitistele ehk auditid

(MKM määrus 24.09.2015.a. nr. 116 „Ehitise auditi tegemise kord”)

Ehitustehnilise ekspertiisi ehk ehitise auditi aluseks on eelnevalt kliendiga põhjalikult läbi arutatud lähteülesanne. Sellest tulenevalt  uurime põhjalikult ehitise ehituslikku  ja tehnilist olukorda ning hoonete erisüsteemide seisukorda. Koostame hinnangu ning anname juhised ja soovitused ehitise seisundi  parendamiseks. Soovi korral esitame remonttööde orienteeruva maksumuse.

Tänu riiklikult tunnustatud eksperdi kvaliteetsele ja põhjalikule auditile olete kaitstud ja teil on palju võita:

  • töövõtja ja tellija vaheliste lahkarvamuste lahendamisel
  • kinnisvara ostmisel: nii hinna läbirääkimistel kui ka meelerahu saavutamiseks
  • enese seisukohtade kaitsmisel kinnisvara müügi puhul
  • kahjukäsitluste lahendamisel kindlustusjuhtumi korral
  • kohtulikes vaidlustes

 

 Tutvu meie teenustega

Projekteerimine Konsultatsioon Ekspertiisid Projektijuhtimine Järelevalve Energiamärgised
Võta ühendust