PEA logo

Energiamärgised

Vastavalt  Ehitusseadusele on kohustuslik projekteeritud hoonetele väljastada energiamärgis.

Ilma energiamärgiseta ei väljastata projekteeritud hoonele ehitusluba.

Energiamärgis tuleb esitada kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotlemisel koos ehitusprojektiga.

Energiamärgis võtab arvesse projekteeritud tehnosüsteemid ning soojuskaod ning selle tulemusena on võimalik hinnata hoone energiatarbimist.

Energiatõhususe miinimumnõuded on määratud Vabariigi valitsuse määrusega nr 258.

 Tutvu meie teenustega

Projekteerimine Konsultatsioon Ekspertiisid Projektijuhtimine Järelevalve Energiamärgised
Võta ühendust