PEA logo

Energiamerkinnät

Viron maa- ja rakennuslain mukaan laaditulle rakennushankkeelle on haettava energiamerkintä/ energiatehokkuustodistus.  Rakennuslupaa ilman energiatehokkuustodistusta ei myönnetä.

Sekä rakennusprojekti että energiamerkintä esitetään paikallisviranomaisille rakennuslupaa haettaessa. Energiamerkintä määrittelee rakennuksen energiankulutusta huomioiden suunniteltuja teknisiä järjestelmiä sekä rakennuksen konkreettista lämpöhukkaa. GECC noudattaa Viron tasavallan hallituksen asetuksessa nro 258 määriteltyjä energiatehokkuuden minimivaatimuksia.Palvelumme

Suunnittelu Konsultointi Asiantuntijalausunnot Projektin hallinta Valvonta Energiamerkinnät
Ota yhteyttä