PEA logo

Suunnittelu- ja konsultointitoimisto GECC Projekt

 

Tutustu töihimme!

Asiantuntijalausunnoista lyhyesti

Kukapa meistä ei haluaisi asua ja työskennellä rakennuksessa, joka olisi oikein pystytetty ja suunniteltu pienempää yksityiskohtaa myöten.  Usein joudumme kokemaan erilaista todellisuutta: kiinteistön rakennusosat rappeutuvat, esiintyy vuotoja sekä yleinen rakennuslaatu jättää toivomisen varaa.  GECC Projekt Oy auttaa ratkaisemaan kaikenlaiset   rakennushankkeeseenne, rakennukseenne tai rakennuksen kuntoon liittyvät ongelmat.

 

Lisäksi voi ensinäkymältään korkealuokkaiselta ja moitteettomalta vaikuttava rakennus kätkeä piileviä virheitä.  Siitä johtuen olisi viisasta tilata GECC Projekt Oy:ltä sekä tekninen rakennusarviointi ja -katselmus  että  asiantuntijalausunto  –  puolueettomalta kolmannelta osapuolelta.  Jos käytettävissänne on ammattilaisen arviointi ja -lausunto, saatte varmuuden rakennuksen tilasta ja voitte tuntea itsenne merkittävästi rauhallisemmaksi, kun olette ostamassa, hoitamassa tai hallitsemassa kiinteistökohteita. Samalla selviää laitoksen todellinen rakennuslaatu eli jaamme tietoja, kuinka korkeasta tai matalasta rakennuslaadusta on kyse osto-, myynti- tai vakuutustilanteessa.

 

Lakitermistö yhdistää käsitteen ’asiantuntijalausunto’ rakennushankkeeseen, rakennuksien yhteydessä puhutaan rakennustarkastuksesta ja -valvonnasta.   Rakennustarkastajina ja -valvojina tutkimme perusteellisesti koko talotekniikkaa, mukaan lukien erityisjärjestelmien tilaa sekä annamme ohjeita rakennustilan korjaamiseen tai kohentamiseen.  Pyydettäessä laskemme kustannusarvion mahdollisista rakentamisen kustannuksista ja investointitarpeista.

 

Voimme tuntea ylpeyttä työvoimastamme: teidän palveluksessanne toimii 2 Viron valtion auktorisoitua, valtakunnallisesti tunnustettua rakennusasiantuntijaa sekä muita korkeakoulupätevyyden omaavia ja kokeneita rakennusinsinöörejä. GECC Projekt Oy erikoistoimialanaan onkin tarjota rakennushankkeiden asiantuntijapalveluja sekä rakennustarkastuksia, -valvontaa ja -neuvontaa. Asiantuntijalausuntoja on kertynyt tähän mennessä jo yli 500.

 

1. Rakennushankkeiden asiantuntijalausunnot

 

Silloin tällöin sattuu myös hyvin kokeneella ammattilaisella ​​näennäisesti vähäpätöisiä virheitä rakennushankkeeseen. Tästäkin syystä kannattaisi rakennussuunnitelman valmistuttua tilata puolueettomalta asiantuntijalta asiantuntijalausunto.  Hän tarkastaa rakennusprojektin, valvoo ja arvioi sen vastaavuutta voimassaoleviin EU:n määrittelemiin normeihin sekä soveltaa hankkeen tilaajan toimeksiantoon.

 

Asiantuntijanlausunnotta ja -katselmusta laatimalla kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 

 • onko hanke sopusoinnussa voimassa olevien normien ja standardien kanssa;
 • vastaako rakennusprojekti tilaajan toimeksiantoon ja aiesuunnitelmaan;
 • ratkaisujen tarkoituksenmukaisuus, toteutettavuus ja optimaalisuus
 • ratkaisujen / järjestelmien toiminnallisuus ja suoritustaso.

 

2. Rakennustarkastukset ja -valvontaan liittyvät asiantuntijalausunnot

 

Viron maankäyttö- ja rakennuslain § 116 määritelmän mukaan (annettu 24. päivänä syyskuuta 2015 artiklassa Rakennustarkastuksen asetus ja järjestys)

 

Rakennusteknisen tarkastuksen ja valvonnan lähtökohtana on entuudestaan asiakkaan kanssa perinpohjaisesti neuvoteltu ja keskusteltu aie-/toimintasuunnitelma. Tämän mukaan:

 

 • tutkitaan perusteellisesti rakennuksen ja erityisjärjestelmien rakenteellista  ja teknistä tilaa;
 • laaditaan arviointi;
 • annetaan ohjeita ja suosituksia rakennuksen kohentamiseen ja korjaamiseen. Pyydettäessä laskemme kustannusarvion arvioitavista korjaustöistä.

 

Valtakunnallisesti tunnustetun asiantuntijan kattavan, perusteellisen ja laadukkaan rakennusarvion myötä voitte tuntea itsenne suojattuna ja teillä on paljon voitettavaa:

 

 • kun pitää sovittaa työntekijöiden ja tilaajan väliset kiistat ja erimielisyydet;
 • hintaneuvottelujen kannalta pystytte esittämään rauhallisella mielellä vahvat perustelut, olette ostamassa kiinteistöä;
 • voitte puolustaa näkökulmianne, kun olette myymässä omaisuuttanne; 
 • vakuutustapahtumien vahingonkorvauksien määrittelemisessä;
 • oikeudellisissa kiistoissa, tuomioistuimissa 

 


Ota yhteyttä