PEA logo

Ekspertiisidest lühidalt

Kes meist ei tahaks elada ja töötada hoones, mis oleks korralikult ning kindlalt, pisimagi detailini korrektselt püstitatud. Sageli seisame silmitsi siiski teistsuguse reaalsusega: kinnisvara osad murenevad, ilmnevad lekked ning üldine ehituskvaliteet jätab soovida. GECC Projekt aitab lahendada  teie ehitusprojekti või ehitise ja ehituse seisundiga seotud kõikvõimalikud probleemid.

 

Ometi võib pealtnäha esmapilgul auväärsel ja laitmatul ehitisel samuti varjatud puudusi esineda. Siinkohal oleks mõistlik tellida  ekspertarvamus – erapooletult kolmandalt osapoolelt. Kui teil on võimalus ehitise kindluse suhtes tugineda professionaalsele ekspertarvamusele, võite mõnda kinnisvaraobjekti soetades või hallates end märkimisväärselt kindlamini tunda. Lisaks saate reaalselt teada, kui kõrge või madala ehituskvaliteediga rajatist olete ostmas, müümas või kindlustamas.

 

Juriidilises terminoloogias seondub mõiste ’ekspertiis’ ehitusprojektide endaga, konkreetsete ehitiste puhul on käibel – väliselt majanduserialast laenatud – termin ’audit’. Ehitusaudiitoritena uurime põhjalikult kõiki konkreetseid ehitustehnilisi aspekte, sh erisüsteemide seisukorda ja anname juhised, kuidas ehitise seisundit parendada. Soovi korral arvutame välja võimalikud ehituskulud ja investeerimisvajadused.

 

Võime tunda uhkust oma meeskonna üle, milles on  mitmeid diplomeeritud, tippspetsialistidest ehitusinsenere.

 

1) Projektide ekspertiisid

 

Tahes-tahtmata satub ka kogenud spetsialistil näiliselt tühiseid vigu ehitusprojekti. Ainuüksi seetõttu tasuks pärast projekti valmimist tellida ekspertarvamus erapooletult eksperdilt. Tema vaatab projekti üle, kontrollib ja hindab selle vastavust Eestis ja/või EL-s kehtivate normidega ning kohaldab selle tellija lähteülesandega.

 

Ekspertiisi tehes pöörame tähelepanu järgnevatele aspektidele:

 

 • kas projekt on kooskõlas kehtivate normide ja standarditega
 • kas projekt vastab tellija lähteülesandele
 • lahenduste otstarbekus ja optimaalsus
 • lahenduste / süsteemide funktsionaalsus

 

 2) Ehitiste ekspertiisid  ehk ehitusauditid

(MKM määrus 24.09.2015.a. nr. 116 „Ehitise auditi tegemise kord”)

 

Ehitustehnilise ekspertiisi ehk ehitise auditi aluseks on eelnevalt kliendiga põhjalikult läbi arutatud lähteülesanne. Ehk:

 • uurime põhjalikult hoone ja erisüsteemide ehituslikku ja tehnilist seisundit;
 • koostame hinnangu;
 • anname juhised ja soovitused, kuidas ehitist parendada. Soovi korral esitame remonttööde orienteeruva maksumuse.

 

Riiklikult tunnustatud eksperdi kvaliteetse ja põhjaliku ehitise auditi tõttu olete kaitstud ja teil on palju võita:

 • kui on vaja õiendada lahkarvamused töövõtja ja tellija vahel
 • ostes kinnisvara on teil hinna läbirääkimisteks tugevad argumendid ja rahulik meel
 • suudate enda seisukohti kaitsta, kui müüte kinnisvara
 • kindlustusjuhtumi kahjukäsitluste lahendamisel
 • kohtulikes vaidlustes

 


Võta ühendust